Grad Orahovica pomaže uređenje fasade župne crkve u Feričancima

fericanci08 201600001

Vodeći brigu o vjernicima, ali i zaštiti kulturne baštine, Grad Orahovica pomoći će uređenje fasade župne crkve Svetog Duha u Feričancima, imajući u vidu da je dio župljana i s područja Orahovice.

Crkva Svetog Duha u Feričancima sagrađena je 1803. godine i uvrštena je na listu nacionalnih spomenika kulture te se nalazi pod zaštitom države. Restauratorski radovi započeli su još 2001. godine uz potporu Ministarstva kulture, a od tada su obnovljene slikane dekoracije svoda svetišta, obnovljen je svod brda na kojem dominiraju četiri velike kompozicije koje predstavljaju scene iz Novog zavjeta te su rekonstruirani dekorativni motivi na bočnim zidovima, a u narednom periodu krenut će se u izradu projektne dokumentacije za uređenje fasade župne crkve.