Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta od ceste Crkvari-Nova Jošava do crkve Svetog Lovre

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta u k.o. Stara Jošava, na k.č. br. 616/2, 672/1, 491, te na dijelu k.č. br. 493/2, 493/1, 492, 497, 617/2, 617/1, 699/2,  698/1, 697, 696/2, 672/2, 488/2, 488/1, 489/3, 489/2, 489/1, 490, 485, 616/5 na dijelu od ceste Crkvari-Nova Jošava  do crkve Svetog Lovre u Crkvarima.

 

 

     Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta u k.o. Stara Jošava, na k.č. br. 616/2, 672/1, 491, te na dijelu k.č. br. 493/2, 493/1, 492, 497, 617/2, 617/1, 699/2,  698/1, 697, 696/2, 672/2, 488/2, 488/1, 489/3, 489/2, 489/1, 490, 485, 616/5 na dijelu od ceste Crkvari-Nova Jošava  do crkve Svetog Lovre u Crkvarima, da Grad Orahovica kao nositelj prava započinje s postupkom evidentiranja predmetne nerazvrstane ceste.

 

Cijeli dokument:

Javni poziv_LOVRO_180816.pdf