Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta prema Plavšićevom brdu

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta u k.o. Orahovica, na k.č. br. 3824/1, te na dijelu k.č. br. 3489/1, 3493/1, 3406/2, na dijelu puta od ulice Put Hrvatskih branitelja (pored odmarališta Crvenog križa Osijek), ulicom Merkur IV, nastavno preko rudine „Popnjača“ do puta koji vodi prema Plavšićevom brdu.

 

Cijeli dokument:

Javni poziv_MERKUR IV_180816.pdf