Uređenje problematičnih kanala prioritet je za zaštitu od poplava u gornjim dijelovima Orahovice

JelicevKanal2016 07 29 007

U Riječanima je započeto obzidavanje „Jelićevog“ kanala kamenom. Uređenje problematičnih i zapuštenih kanala u Orahovici primjer je dobre prakse na kakvu ne nailazimo često, kada je u pitanju održavanje kanala ovoga tipa. Grad ulaže dosta napora da se urede svi i kanali, ali ponegdje se nailazi na otpor je vlasnika zemljišta i okućnica, jer su kanali negdje dijelom i zatrpani, izmijenjene trase ili prekinuti, te se često nalaze na privatnom posjedu, ili su pristupačni za mehanizaciju jedino s privatnog posjeda.
O funkcionalnosti kanala i podizanju razine sigurnosti od poplava kakve smo nedavno mogli iskusiti ne mora se puno govoriti. Na ovaj način riješiti će se dio problema svih kanala koji nastaju u gornjem dijelu Orahovice prilikom velikih oborina. U planu je da se od rijeke Vučice na dalje riješe kanali koliko vrijeme i financije dozvole jer na području grada Orahovice ima više od 200 kanala koje bi trebalo urediti. (T.P.)

 

{gallery}SlikeGodina2016/JelicevKanal2016-07-29{/gallery}