Studij fizioterapije u Orahovici brojati će prve studente ove akademske godine

UpisiNaFakultet

Završetkom srednje škole i protekom vremena u kojem se polagala državna matura, preddiplomski sveučilišni studij fizioterapije, kao dislocirani studij Medicinskog fakulteta u Osijeku, broji svoje prve prijave i to u dosta velikom broju. Naime, prijavilo se više od 200 pristupnika željno studiranja u našem gradu.

Kako je brojka nažalost ograničena na 30 redovnih studenata samo oni koji su ostvarili najbolje rezultate državne mature ali naravno i ocjena u srednjoj školi, grijati će klupe na predavanjima već od ove jeseni.

Upisi su započeli 21 srpnja 2016., na Medicinskom fakultetu u Osijeku gdje i smještena referada istoga te će trajati još i 22. srpnja 2016. od 9:00 sati pa sve do 12:00, kada će se konačno znati dali će mjesta biti i na jesenskom upisnom roku. Upisi se odvijaju u prostorijama medicinskog fakulteta Osijek Jusipa Huttlera 4 (u krugu KBC Osijek). Sve potrebne informacije nalaze se na web stranici Medicinskog fakulteta, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zajedno sa listom potrebnih dokumenata.

Svim upisanim studentima čestitamo i želimo puno uspjeha u studiranju!