Sastanak sa suvlasnicima zgrade autobusnog kolodvora

AutobusniKolodvor2016 07 20 001

AutobusniKolodvor2016 07 20 001U srijedu 20. srpnja 2016. održan je sastanak u uredu gradonačelnika s predstavnicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Panturista Osijek i Crvenog križa koji su zajedno s Gradom Orahovicom u suvlasništvu zgrade autobusnog kolodvora, a koja je prilikom olujnog vremena 13. srpnja oštećena padom stabla na krov.

Ove godine već je održan jedan sastanak s predstavnicima Panturista koji su napokon izrazili spremnost za suradnju te će dati potrebne suglasnosti za obnovu krovišta koji je i inače bilo jako oštećeno i opasno za naše sugrađane na što su se predstavnici Panturista i sami uvjerili izlaskom na teren. Stari crijep na krovištu puca i pada s krova te predstavlja opasnost za prolaznike, a sada rušenjem stabla na krov kisne i unutrašnjost zgrade. Grad Orahovica je privremeno zatvorio oštećenje najlonom, ali naravno to nije riješenje.

Gradonačelnik Josip Nemec predložio je da se napravi idejno rješenje za sanaciju krova te da se prikupe ponude građevinskih tvrtki kako bi se cijelo krovište zgrade obnovilo, a svaki suvlasnik zgrade participirati će u onolikom iznosu koliki im je udio u vlasništvu.

AutobusniKolodvor2016 07 20 001Svi nazočni su se složili s ovim prijedlogom, a do realizacije obnove Crvenom križu je dana punomoć da za privremeno rješenje nastalog oštećenja. (T.P.)