Obnašateljica dužnosti župana Sanja Bošnjak proglasila elementarnu nepogodu za grad Orahovicu

Obnašateljica dužnosti župana Virovitičko-podravske županije, Sanja Bošnjak, donijela je Odluku o proglašenju elementarne nepogode zbog olujnog vjetra za području grada Orahovice
Elementarna nepogoda za područje grada Orahovice, uzrokovana je olujnim vjetrom od 13. srpnja 2016. godine, a kojom su na navedenom prostoru nanesene velike materijalne štete na svim poljoprivrednim kulturama (ratarskim, povrtlarskim, industrijskim) i trajnim nasadima te na objektima i infrastrukturi.

Sukladno članku 28. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda obvezuju se Gradsko povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda da odmah ili u najkraćem mogućem roku izrade izvješće-Prvo priopćenje s procjenom ukupne štete, te isto dostave Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda koje će zbrojne podatke dostaviti Državnom povjerenstvu.

Prijave štete mogu se vršiti u proteku 8 radnih dana od dana proglašenja elemantarne nepogode 14. srpnja do 26. srpnja 2016. u prostorijama Gradske uprave Garada Orahovice soba broj 3, a sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon 033 673 094 svaki radni dan od ponedjeljka do petka od 7,00 h do 15,00 h.