Saziv 26. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADSKO VIJEĆE

 

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

          GRADA ORAHOVICA –

– S V I M A –

 

                 Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M 

                     26. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 29. lipnja 2016. godine (srijeda) s početkom u 19,00 sati u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Trg pl.Mihalovića 1 (središnji gradski park)

 

                   Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

1.   Usvajanje Zapisnika s 24. i 25. sjednice Gradskog vijeća,

2.   Aktualni sat Gradskog vijeća,

3.   Izvješće o ostvarivanju prava socijalne skrbi na području grada Orahovice za 2015. godinu      (Izvjestiteljica: Ivanka Kufner),

4.  Informacija o nezaposlenosti i zapošljavanju na području grada Orahovice u 2015. godini    (Izvjestitelj: Ivan Baborski),

5. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Orahovica za 2015. godinu (Izvjestitelji: Milan Pavlović, Željko Kiš),

6. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice grada Orahovice s pripadajućim Dobrovoljnim

     vatrogasnim društvima za 2015. godinu (Izvjestitelj: Robert Orina),

7. Izvješće o radu Zajednice športskih udruga grada Orahovice za 2015. godinu (Izvjestitelj: Miroslav Tot),

8. Izvješće o poslovanju RADIO ORAHOVICA d.o.o. Orahovica za 2015. godinu (Izvjestiteljica: Anita Zavada),

9. Izvješće o poslovanju PAPUK d.o.o. Orahovica za 2015. godinu (Izvjestitelj: Zoran Stošić),

10. Izvješće o poslovanju VODA d.o.o. Orahovica za 2015. godinu (Izvjestitelj: Zoran Stošić),

11. Izvješće o poslovanju PAPUK-PLIN d.o.o. Orahovica za 2015. godinu (Izvjestitelj: Pero Knežević),

12. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Orahovice za razdoblje 1.1.-31.12.2015. godine (Izvjestitelj: Josip Nemec),

13. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu (Izvjestitelj: Josip Nemec),

14. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi grada Orahovice za 2015. godinu (Izvjestitelj: Josip Nemec),

15. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu grada Orahovice za 2015. godinu (Izvjestitelj: Josip Nemec),

16. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti grada Orahovice za 2015. godinu (Izvjestitlej: Josip Nemec),

17. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima društvenih djelatnosti grada Orahovice za 2015. godinu (Izvjestitelj: Josip Nemec),

18. Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

19. Izvješće o utrošku sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u 2015. godini (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

20. Izvješće o utrošku Tekuće proračunske pričuve za razdoblje 1.1.-31.5.2016. godine (Izvjestitelj: Josip Nemec),

21. Prijedlog Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu grada Orahovice (Izvjestiteljice: Emica Parašilovac, Sonja Gluvaković),

22. Prijedlog Odluke o izradi II izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Orahovice (Izvjestiteljica: Irela Strabić),

23. Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj općine/grada UREĐENJE SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE – Orahovica Otvoreni kanal uz nerazvrstanu cestu I. bana Jelačića i J. Poljaka, L=850 m¹ (Izvjestiteljica: Irela Strabić),

24. Zaključak o davanju suglasnosti Povjerenstvu za utvrđivanje vrijednosti nekretnina i pokretnina koje stječe ili otuđuje grad Orahovica za pregovarački postupak za zamjenu odnosno kupnju nekretnina trećih osoba (Izvjestiteljica: Irela Strabić),

25. Rješenje o razrješenju i imenovanju jednog člana Povjrenstva za utvrđivanje vrijednosti nekretnina i pokretnina koje stiče ili otuđuje grada Orahovica (Izvjestitelj: Odbor za izbor i imenovanja),

26. Razmatranje zamolbe za postavljanje javne rasvjete u Gornjoj Pištani (Izvjestitelj: Josip Nemec).

PREDSJEDNIK:

Ivica Podboj