Održana 63.sjednica Skupštine Papuka d.o.o. Društva za obavljanje komunalnih djelatnosti

2016 06 13 SkupstinaKomunalno001

2016 06 13 SkupstinaKomunalno001Pod predsjedanjem predsjednika Društva, gradonačelnika Josipa Nemeca, i uz nazočnost 100%članova Društva, održana je danas 63. sjednica Skupštine Papuka d.o.o. Društva za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Na sjednici je usvojeno Izvješće o radu za proteklu 2015.g.u kome je iskazana dobit iznosa oko 193.000,00kn. Koja će na prijedlog uprave biti raspodijeljena na djelomično pokrivanje gubitaka iz proteklih razdoblja, donesen je i usvojen Proizvodno-financijski plan te Plan investicija za 2016.g.u kome su istaknute investicije ulaganja u komunalnu opremu te investicije za potrebe odlagališta TUK.

Jedna od točaka dnevnog reda odnosila se na izmjenu Društvenog ugovora radi potrebe doregistracije djelatnosti gospodarenja komunalnim otpadom. Također je razmotreno Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća poslovanja izvjestitelja revizora Mirka Lukača.

2016 06 13 SkupstinaKomunalno001