Održana 6. sjednica Skupštine Vode d.o.o. društva za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje

2016 06 13 SkupstinaVoda001

2016 06 13 SkupstinaVoda001Pod predsjedanjem predsjednika Društva, gradonačelnika Josipa Nemeca , uz nazočnost 100% članova Društva, održana je danas 6. sjednica Skupštine Vode d.o.o. društva za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Na održanoj sjednici jednoglasno su usvojena sva iznesena Izvješća i planovi:

Izvješće o radu za proteklu 2015.g., Proizvodno-financijski plan, Plan investicija za 2016.g., Godišnji plan za 2016.

Također je razmotreno Izvješće obavljenoj reviziji financijskih izvješća poslovanja izvjestitelja revizora Mirka Lukača.

U Izvješću o radu za 2015.g.iskazana je dobit iznosa oko 295.000,00kn koja će biti raspodijeljena u ostale rezerve Društva.