Mjesni odbor Doljani održao redovnu izvještajnu skupštinu

MO Doljani002

MO Doljani002U ponedjeljak, 8. veljače 2016. godine, održana je sjednica Vijeća Mjesnog odbora Doljani u društvenom domu. Na sjednici je bilo prisutno 5 od 9 članova Vijeća, predsjednik Športske zajednice grada Orahovice i gradonačelnik Josip Nemec. Izvješće o dosadašnjem radu Mjesnog odbora podnio je predsjednik Vijeća, Zvonko Borda koji je napomenuo kako je još uvijek teško ostvariti kvorum jer su neki članovi Vijeća neaktivni i uopće ne žele sudjelovati u radu Mjesnog odbora i ne odazivaju se na sjednice.
Predsjednik je također istaknuo da je Mjesni odbor sudjelovao u manifestacijama koje su organizirali Grad i Turistička zajednica, kvartalnom uplatom sredstava za redovnu djelatnost od strane Grada Orahovice podmirene su sve obveze pristigle na adresu MO, iz redovnih sredstava za rad MO kupljen je inventar za mjesni dom i to 3 seta pivskih stolova i klupa, sudjelovalo se na memorijalnom malonogometnom turniru „Damir Hornung“, na boćarskom turniru Boćarskog kluba Orahovica, održane su radne akcije uređenja sportskih terena za Dan Mjesnog odbora, sudjelovalo se na memorijalnoj utrci Kokočak – Orahovica. Nakon Izvješća o radu, predsjednik je iznio finansijsko izvješće koje je zajedno s izvješćem o radu jednoglasno prihvaćeno. Borda je predstavio Plan rada i Financijski plan za 2016., istaknuvši da će Mjesni odbor nastaviti sa radnim akcijama, sudjelovat će u kulturno – sportskim sadržajima i manifestacijama koje su u organizaciji Grada i Turističke zajednice, postaviti će se igralište za djecu, izmjestiti oglasna ploča, poslati prijedlog Gradskoj upravi za katastarsku izmjeru pravoslavnog groblja te uređenje parka.

MO Doljani002Sve prisutne na sjednici pozdravio je gradonačelnik Josip Nemec, zahvalivši na pozivu i mogućnosti da se bolje upozna s problematikom Mjesnog odbora. Gradonačelnik je istaknuo da prijašnji saziv nije funkcionirao, sadašnji saziv preuzeo je mjesni odbor sa dugom te je naglasio da je to jedini odbor koji ima problema s kvorumom zbog neodgovornosti stranaka i pojedinih ljudi. Pohvalio je rad mjesnog odbora jer su bez obzira na financijske poteškoće i probleme s kvorumom uspjeli odraditi određene aktivnosti. Gradonačelnik je članovima Vijeća poželio puno sreće u daljnjem radu, uz nadu da će nastaviti odgovorno voditi Mjesni odbor. (T.P.)