Mjesni odbor Centar u 2015. realizirao niz uspješnih projekata

MO Centar001

MO Centar001Članovi Mjesnog odbora Centar grada Orahovice održali su svoju redovnu skupštinu na kojoj je prezentiran više nego uspješan rad toga odbora kroz proteklu 2015. godinu. Predsjednik MO Centar alan Grgić predstavio je sve izvedene projekte od kojih je izdvojio:

– „Uz niz potrebnih radova i zahvata koje smo odradili na našem području, izdvojio bih realiziran zajednički projekt našeg i Mjesnog odbora Merkur, a riječ je o izgradnji i puštanju u pogon fotonaponske elektrane Papuk instalirane snage 2 kw. Vrijednost ove investicije je 25.000,00 kn, a instalirana elektrana služi isključivo za vlastite potrebe i ne isporučuju sporadične viškove.“ – rekao je Grgić te kao drugi zajednički projekt s MO Merkur istaknuo početak prve faze rekonstrukcije sustava korištenja oborinskih i slivnih voda za potrebe navodnjavanja travnate površine nogometnog kluba ”Papuk”:

– „Druga faza bit će rađena kroz tekuću godinu, a procjena uštede kada sve završimo, u novcu po aktualnim cijenama kroz razdoblje od 25 godina, bit će više od 2.000.000,00 kn. Slična projekt realizirali smo i na teniskim terenima u Orahovici.“ – zaključio je Grgić te na kraju iznio još nekoliko akcija za tekuću godinu. MO Centar001Nazočne su pozdravili predsjednica MO Merkur Ivana Radočaj Tokić te orahovački gradonačelnik Josip Nemec koji je pohvalio MO Merkur te ga izdvojio kao jedan od najaktivnijih i najvrjednijih odbora u gradu te kao primjer iznimne opravdanosti osnivanja malih odbora na području samog grada. (V.G.)