Jedinstveni upravni odjel

Pročelnica

Marija Šafer mag. Oec., Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

marija.safer@www.novo.orahovica.hr.hr

033 674 671

 

Djelatnici:

Irela Strabić dipl.ing.arh., Voditeljica odsjeka  za komunalni sustav i prostorno uređenje

irela.strabic@www.novo.orahovica.hr.hr

033 674 673

 

Emica Parašilovac dipl.iur., Voditelj odsjeka za opće i pravne poslove – tajnik grada

emica.parasilovac@www.novo.orahovica.hr.hr

033 674 672

 

Krešimir Pongrac dipl.ing.grad., Viši savjetnik za komunalne poslove i graditeljstvo

kresimir.pongrac@www.novo.orahovica.hr.hr

033 673 094

 

Sonja Gluvaković Gotler mag.iur., Viši stručni suradnik za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća

sonja.gluvakovic@www.novo.orahovica.hr.hr

033 673 898

 

Slađana Živković mag.iur., Viši stručni suradnik za opće poslove

sladjana.zivkovic@www.novo.orahovica.hr.hr

033 673 094

 

Milan Babac dipl.soc., Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

milan.babac@www.novo.orahovica.hr.hr

033 673 354

 

Dajana Šalek struč.spec.admin.publ., Viši referent za imovinsko pravne poslove

dajana.salek@www.novo.orahovica.hr.hr

033 673 913

 

Mira Vrkić, Stručni referent – tajnica gradonačelnika

mira.vrkic@www.novo.orahovica.hr.hr

033 673 351

 

 

Nikola Klepač, Referent – komunalno-prometni redar

nikola.klepac@www.novo.orahovica.hr.hr

033 673 906

   

Renata Radočaj, Referent za adminstrativne i računovodstvene poslove

renata.radocaj@www.novo.orahovica.hr.hr

033 674 674

 

Slavica Potalec, referent za materijalno knjigovodstvo

slavica.potalec@www.novo.orahovica.hr.hr

033 674 674

  

Anica Grdić

Spremačica-dostavljač