Obavijest o provedbi obuke i edukacije Tima civilne zaštite opće namjene

Dana 24. listopada 2015. godine u 9,00 sati predviđena je edukacija iz postupaka prve pomoći i obuka za izradu zečjih nasipa tima civilne zaštite opće namjene (40 pripadnika).

 

 

Edukacija i obuka će se održati u prostorijama Velike gradske vijećnice, Trg pl. Mihakovića 1 (središnji gradski park), u Orahovici.