Postavljene nove Wi – Fi antene na izletištu “Orah”

PostavljanjeAnteneWI FI Jezero 09 2015 010

Na orahovačkom izletištu “Orah” i Gradskoj upravi postavljene su 4 nove Wi-Fi antene u seriju (jedna na info kiosku, dvije na stupu, i jedna na gradskoj upravi) koje će imati vezu sa routerom u zgradi Gradske uprave te će time riješiti problem lošeg prijenosa snimaka kamera. Naime dosadašnja veza podzemnom infrastrukturom pokazala se loša za prijenos “Live” video snimaka s jezera jer su kamere na maksimalnoj udaljenosti od centrale pa je veza pucala ili je snimak bio maksimalno spor.

Signal u žičanoj parici slabi s udaljenošću od centrale, tako da postoji mogućnost da korisnik koji se nalazi daleko od centrale neće postići željenu brzinu ili uopće neće moći ostvariti uslugu. Maksimalna udaljenost od centrale za ADSL je 5,5 km, a do 1,5 km od centrale moguće je postići brzinu do 8 Mbit/s. Naravno tu se govori o brzini downloada, a pri slanju slike s kamera (upload) brzine drastično padaju. (T.P.)

 

 

{gallery}SlikeGodina2015/NoveAnteneJezero-09-2015{/gallery}