Počela isplata pomoći za podmirenje troškova ogrijeva

DrvaSocijali001

Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2015. godini („Narodne novine“ 15/15.) utvrđen je minimalni financijski standard izdataka troškova ogrijeva istim korisnicima.

Temeljem zaprimljenih zahtjeva i priznavanju prava za podmirenje troškova ogrijeva utvrđeno je da pravo na podmirenje troškova ima 64 korisnika te su sukladno broju izdanih pozitivnih rješenja osigurana sredstva u iznosu od 53.538,56 kn.

Isplata sredstava započela je u ponedjeljak, 14. rujna 2015. godine. Korisnicima će se isplatiti financijska sredstva za podmirenje troškova stanovanja za grijanje na drva u iznosu od 836,54 kuna po jednom korisniku, a isplata se vrši na blagajni Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice.