Orahovica zbraja rezultate turističke sezone

GuzvaJezero19 07 2015 021

Hladni dani u rujnu označili su kraj ovogodišnje ljetne turističke sezone, a to je prigoda kada se zbrajaju i prvi rezultati. Za razliku od mora, za kontinentalni turizam udarni mjeseci su proljetni i jesenski, što znači da ćemo na konačne brojke još malo pričekati, ali postoje pokazatelji o tome da je ova godina bila iznimno uspješna.

Naime, prema podacima Turističke zajednice grada Orahovice, u prva tri mjeseca ove godine ostvaren je povećan broj noćenja u odnosu na proteklu godinu za 59,78%. Domaći turisti ostvarili su povećanje broja noćenja za 67% u prva tri mjeseca, dok su strani turisti ostvarili 49,46% više noćenja nego lani u istom periodu. U odnosu na 2014. godinu povećan je i ukupan broj dolazaka za 31,09%, odnosno dolasci domaćih turista povećani su za 22,5%, dok su dolasci stranih turista povećani za 48,72%.

Pogledamo li strukturu noćenja turista prema zemljama, povećan je broj noćenja turista iz Austrije, Njemačke i Japana, dok je smanjen broj noćenja turista iz Italije i BiH. U 2015. godini povećan je i broj dolazaka turista iz Njemačke, Austrije i Mađarske, ali je smanjen broj dolazaka turista iz Italije. Navedeni podaci odnose se na 5 registriranih smještajnih objekata u Orahovici i ne uključuju smještajne kapacitete Centra za edukaciju osječkog Crvenog križa u Orahovici.

Iako još nisu zbrojeni svi rezultati na godišnjoj razini, već sada se 2015. godina može smatrati uspješnom za orahovački turizam. Dakako, rezultati bi bili puno bolji da nije onih koji iznajmljuju na „crno“ i ne prijavljuju goste pa samim tim i nisu dio statistike. Naime, posebno u vikendicama u okolici jezera uočena je stalna izmjena gostiju koji nisu evidentirani te iz Turističke zajednice grada Orahovice najavljuju da će u suradnji sa nadležnim institucijama od iduće godine provoditi kontrole kako bi se iznajmljivačima na „crno“ stalo na kraj. (T. Petrović)