Prijave nepropisno odbačenog otpada

Prijave nepropisno odbačenog otpada na području Grada Orahovice možete napraviti putem

mail-a: prijava.odlagalista@orahovica.hr

tel: 033 / 673 351

fax: 033 / 673 125

mob: 099/7304802 (pon.-pet. 07- 15h).

Jedino zajedno možemo ˝zagospodariti˝ otpadom krenuvši od vlastitih domova s pravilnim razdvajanjem i odlaganjem, jer OTPAD NIJE SMEĆE. Podizanjem svijesti o otpadu uvelike pridonosimo zaštiti okoliša i sprječavamo nastanak ilegalnih odlagališta.

 

LetakA4 001    LetakA4 001