Saziv 8. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

–          GRADA ORAHOVICA –

– S V I M A –

 

 

Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst),

 

S A Z I V A M

 

8. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 29. svibnja  2014. godine (četvrtak) s početkom u 19,00 sati u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Trg pl. Mihalovića 1 (središnji gradski park)

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

D N E V N I    R E D:

 

  1. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije o prestanku mirovanja mandata Saši Milobari i o nastavku obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća te o prestanku obnašanja dužnosti zamjenika člana Marijana Vučinića u  Gradskom vijeću grada Orahovice,

 

  1. Usvajanje Zapisnika s 6. i 7. sjednice Gradskog vijeća,

 

  1. Aktualni sat Gradskog vijeća,

 

  1. Izvještaj o radu Centra za socijalnu skrb Slatina i Podružnice Orahovica (Izvjestiteljice: Ljiljana Randelj i Ivanka Kufner),

 

 

 

– 2 –

  1. Informacija Policijske uprave Virovitičko-podravske, Policijske postaje Orahovica o stanju sigurnosti i problematici kriminaliteta na području grada Orahovice u 2013. godini i do 30. travnja 2014. godine (Izvjestitelj: Miroslav Babić),
  2. Informacija o stanju nezaposlenosti i zapošljavanja na području grada Orahovice u 2013. godini (Izvjestitelj: Ivan Baborski),

 

  1. Izvješće o radu s Financijskim izvješćem za 2013. godinu Gradskog društva Crvenog križa Orahovica (Izvjestitelji: Milan Pavlović, Željko Kiš),

 

  1. Izvješće o radu Zajednice športskih udruga grada Orahovice za 2013. godinu (Izvjestitelj: Miroslav Tot),

 

  1. Izvješće o radu s Financijskim izvješćem za 2013. godinu Gradske knjižnice Orahovica (Izvjestitelj: Ante Todorić),

 

10.  Financijsko izvješće Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica za razdoblje 1. siječanj 2013. – 31. prosinca 2013. godine (Izvjestiteljica: Borislava Kordoš),

NAPOMENA:

Izvješće o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu u pedagoškoj 2012./2013. godini te Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica za pedagošku 2013./2014. godinu razmatrani su i usvojeni na 2. sjednici Gradskog vijeća od 26.09.2013. godine.

 

11.  Izvješće o radu Savjeta mladih grada Orahovice za 2013. godinu (Izvjestitelj: Marko Bošnjak),

 

12.  Izvješće o radu Turističke zajednice grada Orahovice za 2013. godinu s Financijskim izvješćem za razdoblje 1.1.-31.12.2013. godine (Izvjestitelj: Josip Nemec),

 

13.  Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o izvršavanju Proračuna grada Orahovice za razdoblje 1.01.-31.12.2013. godine (Izvjestitelji: Josip Nemec, Zvonko Nađ).

 

14.  Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika grada Orahovice (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

 

15.  Prijedlog Odluke o naknadi za rad zamjenika Gradonačelnika grada Orahovice (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

 

16.  Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji grada Orahovice (Republika Hrvatska) i općine Orašje (Federacija Bosna i Hercegovina – županija Posavska) – Izvjestitelj: Josip Nemec,

 

17.  Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o međusobnoj suradnji grada Orahovice (Republika Hrvatska) i općine Orašje (Federacija Bosna i Hercegovina – županija Posavska) – Izvjestitelj: Josip Nemec,

 

– 3 –

18.  Godišnji financijski izvještaj za 2013. godinu trg. društva PAPUK d.o.o. Orahovica (Izvjestitelj: Zoran Stošić),

 

19.  Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o pokretanju postupka statusnih promjena PAPUK d.o.o. Orahovica u pravcu usklađivanja pravnog statusa i predmeta poslovanja sa Zakonom o vodama KLASA: 363-01/13-01/08, URBROJ: 2189/12-03/01-13-3 od 26. rujna 2013. godine) – Izvjestitelji: Josip Nemec, Zoran Stošić,

 

 

20.  Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o podjeli trgovačkog društva PAPUK d.o.o. Orahovica („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 6/013) – Izvjestitelji: Josip Nemec, Zoran Stošić,

 

21.  Donošenje Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka o davanju suglasnosti na Ugovor o podjeli i preuzimanju društva kapitala (odvajanje s preuzimanjem) zaključenog između PAPUK d.o.o. Orahovica i RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 6/013) – Izvjestitelji: Josip Nemec, Zoran Stošić,

 

 

22.  Donošenje Zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka o davanju suglasnosti na Ugovor o podjeli i preuzimanju društva kapitala (odvajanje s preuzimanjem) zaključenog između PAPUK d.o.o. Orahovica i PAPUK PLIN d.o.o. Orahovica  („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 6/013) – Izvjestitelji: Josip Nemec, Zoran Stošić,

 

23.  Prijedlog Odluke o podjeli trgovačkog društva PAPUK d.o.o. Orahovica (Izvjestitelji: Josip Nemec, Zoran Stošić),

 

24.  Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Ugovor o podjeli i preuzimanju društva kapitala (odvajanje s preuzimanjem) zaključenog između PAPUK d.o.o. Orahovica i VODA d.o.o. Orahovica (Izvjestitelji: Josip Nemec, Zoran Stošić),

 

25.  Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac),

 

26.   Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu deratizacije na području grada Orahovice u 2014. godini (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

 

PREDSJEDNIK:

Ivica Podboj