Saziv konstituirajuće sjednice Savjeta mladih grada Orahovice

ČLANOVIMA SAVJETA MLADIH

GRADA ORAHOVICE

– S V I M A –

 

Na temelju članka 46. stavka 1. točke 18. Statuta grada Orahovice  („Službeni glasnik“ grada Orahovice br. 1/13), i članka 2. stavka 1. Poslovnika Savjeta mladih grada Orahovice (KLASA: 003-01/07-01/01 URBROJ: 2189/12-07/08-15 od 29. siječnja 2007. godine),

 

S A Z I V A M

 

Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih grada Orahovice za dan

23. travnja 2014. godine ( srijeda ) s početkom u

19,00 sati u Maloj vijećnici grada Orahovice, Franje Gavrančića 6.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I  R E D:

 

 

– Otvaranje konstituirajuće sjednice

– Utvrđivanje kvoruma

1. Izbor Mandatne komisije ( 3 člana )

2. Izvješće Mandatne komisije  o provedenim izborima za članove Savjeta mladih

Grada Orahovice i verifikacija mandata članovima Savjeta

3. Utvrđivanje predsjedavatelja Savjeta  koji će predsjedavati sjednici do izbora

predsjednika  Savjeta

4. Izbor Komisije za provedbu izbora za predsjednika i zamjenika predsjednika

Savjeta ( 3 člana )

5. Utvrđivanje prijedloga kandidata za izbor:

a) predsjednika Savjeta

b) zamjenika predsjednika Savjeta

6. Izbor:

a) predsjednika Savjeta

b) zamjenika predsjednika Savjeta.

– 2 –

 

7.  Izvješće Komisije za provedbu izbora za predsjednika i zamjenika predsjednika

Vijeća o provedenim izborima i imenima izabranog predsjednika i zamjenika

predsjednika Savjeta.

8.  Različito.

 

Prilozi:

– Odluka o osnivanju Savjeta mladih

– Izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima i imenima izabranih članova

Savjeta mladih grada Orahovice

– Poslovnik Savjeta mladih grada Orahovice.

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec