Konstituiran Savjet mladih grada Orahovice

U srijedu, 23. travnja 2014. godine, u Maloj gradskoj vijećnici održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih grada Orahovice za mandatno razdoblje 2014. – 2016. godine. Sjednicu je otvorio gradonačelnik Josip Nemec, koji je predsjedavao sjednicom do izbora predsjedavatelja Savjeta, za kojeg je izabrana Nives Brusač, a koja je predsjedavala Savjetom do izbora predsjednika. Sjednici je prisustvovalo 6 od 7 članova Savjeta mladih.

Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća grada Orahovice objavio je, 27. veljače 2014. godine, javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih grada Orahovice za novo mandatno razdoblje. Izbori za članove Savjeta mladih grada Orahovice provedeni su na 6. sjednici Gradskog vijeća grada Orahovice, a glasanju je pristupilo 8 od 15 vijećnika. Za članove Savjeta izabrani su Marko Bošnjak, Nives Brusač, Nikola Klepač, Marina Mihaljević, Sandro Pačarić, Darija Švajcer i Kristina Vasić. Gradonačelnik Josip Nemec čestitao je novoizabranim članovima te je izrazio nadu da će biti dobri kao i prethodni te da će dobro ispunjavati svoje obaveze. Savjet mladih grada Orahovice konstituiran je izborom predsjednika. Za predsjednika Savjeta mladih grada Orahovice izabran je Marko Bošnjak, a za zamjenika predsjednika izabran je Nikola Klepač. Gradonačelnik je čestitao novoizabranom predsjedniku i zamjeniku te im je poželio puno uspjeha i sreće u radu i dobru komunikaciju sa Gradom i predsjednikom Gradskog vijeća. (T. Petrović)

{gallery}SlikeGodina2014/Savjetmladih04-2014{/gallery}