Saziv 6. sjednice Gradskog vijeća

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

–          GRADA ORAHOVICA –

– S V I M A –

 

 

Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst),

 

S A Z I V A M

6. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan

31. ožujka 2014. godine (ponedjeljak) s početkom u 19,00 sati

 

u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Trg pl. Mihalovića 1

(središnji gradski park)

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

D N E V N I    R E D:

 

1.  Usvajanje Zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća,

 

  1. Aktualni sat Gradskog vijeća,

 

  1. Izvješće o radu Gradonačelnika grada Orahovice za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine (Izvjestitelj: Gradonačelnik),

 

  1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja grada Orahovice prigodom obilježavanja Dana grada – blagdana Našašća Svetog Križa, 3. svibnja 2014. godine (Izvjestiteljica: Saša Matek),

 

  1. Izbori za članove Savjeta mladih grada Orahovice za mandatno razdoblje 2014.-2016. godine (Izvjestitelji: Dušan Brstilo, Ivica Podboj),

 

– 2 –

 

  1. Prijedlog Odluke o donošenju VI. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „CENTAR“ Orahovica (Izvjestiteljica: Irela Strabić),

 

  1. Prijedlog Zaključka o ispravci tehničke pogreške u Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Orahovice (Izvjestiteljica: Irela Strabić),

 

  1. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području grada Orahovice (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac),

 

  1. Prijedlog Zaključka o imenovanju predsjednika i jednog člana Socijalnog vijeća grada Orahovice (Izvjestitelj: Dušan Brstilo),

 

10.  Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2013. godinu (Izvjestitelj: Gradonačelnik),

 

11.  Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice (Izvjestitelj: Gradonačelnik),

 

12.  Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad Orahovicu za 2013. godinu (Izvjestiteljica: Irela Strabić),

 

13.  Izvješće o provođenju higijeničarske službe na području grada Orahovice za 2013. godinu (Izvjestiteljica: Ksenija Korman),

 

14.  Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske pričuve za razdoblje od 01.01.-31.12.2013. godine (Izvjestitelj: Gradonačelnik),

 

15.  Prijedlog Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

 

16.  Prijedlog Zaključka o određivanju jednog predstavnika grada Orahovice u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Orahovice (Izvjestitelj: Gradonačelnik),

 

17.  Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju jednog člana Stožera zaštite i spašavanja za područje grada Orahovice (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),

 

18.  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi troškova i dnevnica članovima Gradskog vijeća, članovima stalnih radnih tijela Gradskog vijeća te dužnosnicima koji sudjeluju u radu Gradskog vijeća grada Orahovice (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac),

 

19.  Informacija o utvrđivanju visine iznosa do kojeg Gradonačelnik odnosno Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom u 2014. godini (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

 

 

 

– 3 –

 

20.  Prijedlog za verifikaciju Zaključka Gradonačelnika o plaćanju dijela troškova postupka podjele PAPUK d.o.o. Orahovica po modelu „odvajanje s preuzimanjem“ (Izvjestitelj: Gradonačelnik),

 

21.  Prijedlog Odluke o pokriću dijela financijskog gubitka RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica iz 2013. godine (Izvjestitelj: Gradonačelnik),

 

22.  Ponuda općine Zdenci gradu Orahovici za kupnju udjela u RADIO ORAHOVICA d.o.o. Orahovica (Izvjestitelj: Gradonačelnik),

 

23.  Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici BRIIT d.o.o. Orahovica u Orahovici, Kralja Zvonimira 33 (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

 

24.  Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskom vozilu mase iznad 7,5 tona poduzeća SOMER OBRT Ivanovci Gorjanski, Đakovo (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

 

 

NAPOMENA: Zbog opsežnosti pisanog materijala, Odluka o donošenju VI. Izmjena i dopuna

Detaljnog plana uređenja „CENTAR“ Orahovica pod 6. točkom dnevnog reda

dostavlja se vijećnicima u digitalnom obliku.

PREDSJEDNIK:

Ivica Podboj