Održana godišnja skupština Gradskog društva Crvenog križa Orahovica

U četvrtak, 13. ožujka 2014. godine, u prostorijama Društva s početkom u 18,00 sati, održana je redovna godišnja skupština Gradskog društva Crvenog križa, kojoj je nazočilo 14 od ukupno 19 članova Skupštine. Skupštini je nazočio i orahovački gradonačelnik Josip Nemec.

Nakon otvaranja skupštine i usvajanja Poslovnika o radu Skupštine, predsjednik GDCK, gosp. Milan Pavlović, predstavio je brojne programe i aktivnosti koje su realizirane u protekloj godini, ne samo na zadovoljstvo djelatnika i volontera, već ponajviše samih korisnika. Tijekom 2013. godine u skladištu GDCK Orahovica provodio se prijem i podjela rabljene odjeće i obuće te su se dijelili paketi hrane osobama koje su se našle u teškim životnim situacijama, a koje su zatražile pomoć u prostorijama Crvenog križa. Tijekom cijele godine, u skladište Crvenog križa primljeno je 2332 kg rabljene odjeće, a iz skladišta Crvenog križa, građanima sa područja Orahovice, Crnca, Čačinaca i Zdenaca, podijeljeno je 4478 kg rabljene odjeće i obuće. Kao pomoć bolesnim građanima podijeljeno je 40 bolničkih kreveta, 13 invalidskih kolica, 4 invalidske fotelje, 22 wc stolice, 16 hodalica i 24 štake za hodanje.

GDCK Orahovica jedno je od nekoliko Društava u RH koje ima potrebna bolnička pomagala za svoje bolesne građane. Tijekom prošle godine, 418 osoba primila je pakete hrane i higijenske potrepštine u količini od oko 4180 kg, a ukupno je 836 građana, s područja bivše općine Orahovica, primilo pakete hrane, rabljenu odjeću i bolnička pomagala. GDCK Orahovica u 2013. godini organiziralo je 18 akcija dobrovoljnog darivanja krvi u kojima je prikupljeno 578 doza krvi, organizirali su 11 tečajeva prve pomoći za vozače koje je prošlo 96 kandidata te su održana 2 tečaja prve pomoći iz programa zaštite na radu kroz koje je prošao 21 kandidat. Predsjednik je također istaknuo da je, pored socijalnog programa, naglasak u radu Društva bio i na radu s članovima podmladka i mladih Crvenog križa.  Ovom priliko predsjednik je zahvalio članovima podmladka i mladih, od koji je većina tijekom godine bila uključena u utovar, dovoženje i istovar hrane, istovar rabljene odjeće u skladište, čišćenje i uređenje skladišta, akcije pakiranja hrane i podjele paketa socijalno ugroženim osobama te odvoženje kreveta i drugih bolničkih pomagala bolesnim građanima. Ukupno je odrađeno 36 radnih akcija. Osim što su sudjelovali u radnim akcijama, mladi su se pripremali i sudjelovali na natjecanjima ekipa Crvenog križa te su pohađali ljetne škole i razna predavanja. Predsjednik Društva uputio je zahvalu na financijskoj pomoći i podršci Gradu Orahovici te općinama Crnac, Zdenci i Čačinci,bez kojih realizacija svih aktivnosti u protekloj godini ne bi bila moguća. Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica i u 2014. godini nastavit će provoditi organizacijske, zdravstvene, socijalne i promidžbene aktivnosti te će provoditi aktivnosti službe traženja.

Na samome kraju, sve prisutne pozdravio je gradonačelnik Josip Nemec, pohvalivši izuzetne rezultate, aktivnosti i cjelokupan rad Društva. Gradonačelnik je istaknuo da će Grad nastaviti podupirati sve aktivnosti GDCK Orahovica te je posebnu zahvalu uputio ravnatelju GDCK, gosp. Željku Kišu na svim aktivnostima i radu s mladeži te svim nastupima za potrebe grada. (T. Petrović)

{gallery}SlikeGodina2014/GDC03{/gallery}