Još uvijek bez dogovora oko podjele poduzeća Papuk d.o.o.

U petak, 28. veljače 2014. godine, u sjedištu Društva Papuk d.o.o., održana je 52. sjednica Skupštine Društva Papuk d.o.o.  pod predsjedanjem Josipa Nemeca, predsjednika Skupštine. Nakon otvaranja Skupštine i utvrđivanja nazočnosti članova Društva, donesena je Odluka o pokrivanju troškova postupka podjele Društva po modelu „odvajanje s preuzimanjem“ od strane suvlasnika Društva, prema veličini suvlasničkog udjela u Društvu. Iako do podjele nije došlo, troškove postupka u iznosu od 80.687,50 kn pokrit će suvlasnici Društva prema veličini suvlasničkog udjela i to: Grad Orahovica(65,467%) – 52.823,68 kn, Općina Čačinci(17,268%) – 13.933,12 kn, Općina Zdenci(14,538%) – 11.730,35 kn i Općina Crnac(2,727%) – 2.200,35 kn. Naime, u postupku podjele po navedenom modelu Papuk d.o.o. imao je značajne materijalne troškove za čije podmirivanje poduzeće nije u mogućnosti samostalno osigurati sredstva, s obzirom da se radi o nepredviđenom trošku koji nema pokrića u obavljanju poslova koji čine predmet poslovanja poduzeća.

U nastavku sjednice raspravljalo se i o modelima provedbe usklađenja predmeta poslovanja sa člankom 202. Zakona o vodama. Naime, na prethodnoj sjednici predložena su tri modela o kojima se niti jedan od članova Društva nije očitovao, a što stvara problem Upravi jer ne znaju koji od postupaka trebaju pripremiti. S obzirom da problem predstavlja raspodjela imovine, pod ovom točko dnevnog reda dogovoreno je samo da će se članovima Društva dostaviti podaci o ulaganjima sa 30.06. 2013. godine, kao podloga za donošenje odluke o predloženim modelima. Predsjednik Skupštine, Josip Nemec, istaknuo je da je razočaran jer nitko ne pita što će biti sa radnicima te je zamolio članove Društva da Upravi dostave smjernice za izradu Proizvodno – financijskog plana i Plana investicija za 2014. godinu kako bi svi suvlasnici poduzeću osigurali posao i kako ne bi došlo do otpuštanja radnika. Iako je smisao osnivanja poduzeća Papuk d.o.o. bio zajedničko obavljanje komunalnih poslova,  poduzeće Papuk d.o.o. te poslove obavlja samo na području grada, dok općine rade preko drugih firmi.

Posljedice nepostizanja dogovora prva će osjetiti općina Zdenci, jer zbog neusklađenosti sa zakonskim odredbama prijedlog ugovora o sufinanciranju od strane Hrvatskih voda na iznos od 3.880.000,00 kn neće biti realiziran dok se ne uskladi predmet poslovanja Društva sa zakonskim odredbama. (T. Petrović)