Raspored pregleda djece za upis u prvi razred osnovne škole

RASPORED PREGLEDA DJECE ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

U ŠKOLSKOJ GODINI   2014./2015.  ZA ORAHOVAČKO UPISNO PODRUČJE:

 

  • OŠ  I. B. Mažuranić, Orahovica, OŠ I.G.Kovačić Zdenci, OŠ A.G Matoša Čačinci

 

Pregledi će se održavati od 8,00 h u prostorijama, Zavod za javno zdravstvo, „Sveti Rok“  ispostava  Orahovica  Službe za školsku medicinu, kod liječnice dr. Zrinke Judi, spec.školske medicine

 

Na pregled treba donijeti:

–  poziv za pregled djeteta, koji će pravovremeno dobiti na kućnu adresu od strane Škole prema upisnom području kojem pripada i mreži škole,

zdravstvenu iskaznicu

–  cjepni karton (cjepna iskaznica)

–  zdravstveni karton djeteta od obiteljskog liječnika odnosno pedijatra.

–  potvrdu o statusu zuba od odabranog stomatologa djeteta

– laboratorijski nalaz  hemoglobina i urina

OIB

Datum pregleda

Škola

 

Broj pozvane

djece

po danu

Liječnik

Mjesto pregleda

4.4.2014.

OŠ I.G.Kovačić Zdenci

12 djece

 

 

 

 

dr. Zrinka Judi, spec. školske medicine ( ili zamjena)

 

 

 

 

 

Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ ispostava

Orahovica

7.4.2014.

8 djece

7.4.2014.

Crnac

4 djece

8.4.2014.

7 djece

8.4.2014.

Veliki Rastovac

5 djece

9.4.2014.

7 djece

9.4.2014.

OŠ  I. B. Mažuranić, Orahovica

5 djece

10.4.2014.

12 djece

11.4.2014.

12 djece

14.4.2014.

12 djece

15.4.2014.

10 djece

15.4.2014.

OŠA.G.M. Čačinci

2 djece

16.4.2014.

12 djece

28.4.2014.

12 djece

 

NAPOMENA: U slučaju spriječenosti dolaska na pregled za upis u I. razred javiti se na telefon  broj  033/400-186.