POZIV ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (pisano testiranje i intervju) kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete na objavljeni Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme komunalno-prometnog redara u Jedinstveni upravni odjel grada

Na temelju članka 20. stavka 4. podstavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja, upućuje

 

 

POZIV  ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(pisano testiranje i intervju) kandidata

koji ispunjavaju formalne uvjete na

objavljeni Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno

vrijeme komunalno-prometnog

redara u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice

I

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice raspisao je Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice na radno mjesto: Komunalno- prometni redar – jedan izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 8 od 22.1.2014. godine.

 

II

 

Povjerenstvo je utvrdilo da na provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju) može pristupiti jedan kandidat koji ispunjava sve formalne uvjete iz Natječaja, i to:

 

–  Nikola Klepač, Vladimira Nazora 88, Orahovica.

 

III

 

Pisano testiranje će se obaviti dana 28. veljače 2014. godine (petak) u Maloj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Franje Gavrančića 6, Orahovica, s početkom u 11,30 sati.

Pisani test sastojat će se od 20 pitanja, koja će obuhvatiti sva područja testiranja s pravnim izvorima, a za svaki dio provjere znanja i sposobnosti (posebno za  pisano testiranje, posebno za intervju) kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Rješavanje testa traje najviše 90 minuta.

Ostale obavijesti vezane za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti navedene su u Uputama i obavijestima kandidatima prethodno objavljenim na web-stranici Grada Orahovice www.orahovica.hr.

Ako kandidat u naznačenom terminu ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

 

IV

 

O rezultatima pisanog testiranja kandidat će biti obaviješten osobno, istoga dana, 28. veljače 2014. godine (petak) u 14,30 sati u prostoru Male gradske vijećnice Orahovica, nakon čega će se s kandidatom provesti intervju, ukoliko je kandidat na pisanom testiranju ostvario najmanje 50% bodova.

 

V

Ovaj Poziv objavljuje se na web – stranici grada Orahovice i na Oglasnoj ploči grada Orahovice.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

KLASA: 100-01/10-01/05

URBROJ: 2189/12-03/01-14-14

Orahovica, 21. veljače 2014.

Predsjednik:

Darko Žužak, v.r.