Održana 9. sjednica Skupštine Društva Ružica grad d.o.o.

U četvrtak, 30. siječnja 2014. godine, u prostorijama Gradske uprave, održana je 9. sjednica Skupštine Društva Ružica grad d.o.o., a otvorio ju je predsjednik Skupštine i gradonačelnik Josip Nemec. Sjednici su nazočili direktor poduzeća Ružica grad d.o.o, Tomislav Petraš i direktor poduzeća Papuk d.o.o., Zoran Stošić. Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, donesena je odluka o pokrivanju gubitka Društva iz 2012. godine na temelju poslovanja s gubitkom. Gubitak u iznosu 177.649,00 kn podmirit će vlasnik Društva, Grad Orahovica.

Na sjednici je donesena i odluka o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Ružica grad d.o.o. od 26.04.2006. godine te će društvo poslovati pod tvrtkom Ružica grad d.o.o. za turizam, rekreaciju, ugostiteljstvo i komunalne djelatnosti. Neke od djelatnosti koje se time dodaju Društvu su održavanja čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija i javna rasvjeta. (T. Petrović)