Održana 5. sjednica Upravnog odbora LAG – a PAPUK

U utorak, 25. veljače 2014. godine, u prostorijama Gradske uprave, održana je 5. sjednica Upravnog odbora LAG – a PAPUK pod predsjedanjem Josipa Nemeca, predsjednika Upravnog odbora LAG – a. Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, voditelj LAG – a,  Saša Rister, podnio je izvješće o dosadašnjim aktivnostima u vezi sa radom LAG – a. Od prethodne sjednice, LAG je sudjelovao na sastanku LAG – ova Virovitičko – podravske županije, održane su trodnevne radionice u Čačincima, Zdencima, Crncu i Orahovici, predstavili su se na sajmu Viroexpo te su prisustvovali sastanku u Ministarstvu poljoprivrede na temu LEADER programa ruralnog razvoja 2014 – 2020.

Također, LAG je, u suradnji sa udrugom „Rukotvorine Zdenci“, sudjelovao na manifestaciji „Zdenačko čijalo“, izrađeni su promotivni materijali LAG – a te su predstavnici LAG – a obilazili jedinice lokalne samouprave, obrtnike, poduzetnike i udruge kako bi ih informirali o mogućnostima LAG – a i natječajima koji su u tijeku.

U nastavku sjednice, članovi upravnog odbora donijeli su odluku da se svakom članu LAG – a, koji želi zaposliti djelatnika preko LAG – a koji će raditi samo za člana LAG – a, to omogući uz uvjet da preuzme troškove koji će proizaći iz zapošljavanja. Također je jednoglasno donesena odluka o primanju dva nova člana LAG – a te se raspravljalo o mogućnosti proširenja LAG – a. (T. Petrović)

{gallery}SlikeGodina2014/UO-LAG02{/gallery}