5. sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

–          GRADA ORAHOVICA –

– S V I M A –

 

 

Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst),

 

S A Z I V A M

5. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan

 

24. veljača 2014. godine (ponedjeljak) s početkom u 18,00 sati

u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Trg pl. Mihalovića 1

(središnji gradski park)

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

D N E V N I    R E D:

 

  1. Usvajanje Zapisnika s 4. sjednice Gradskog vijeća,

  1. Aktualni sat Gradskog vijeća,

  2. Primanje na znanje obavijesti Gradonačelnika o donošenju rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica (Izvjestitelj: Predsjednik Vijeća),

  3. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća grada Orahovice za 2014. godinu (Izvjestitelji: predsjednik Vijeća, gradonačelnik, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela),

  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice (Izvjestitelji: Gradonačelnik, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela),

  5. Prijedlog Odluke o pokriću financijskog gubitka trg. društva RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica iz 2012. godine (Izvjestitelj: Tomislav Petraš, direktor RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica),

  6. Prijedlog Odluke o javnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih grada Orahovice za mandatno razdoblje 2014. – 2016. godine (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),

  7. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Županijskoj Skupštini za imenovanje jednog mrtvozornika na području grada Orahovice (Izvjestitelj: Emica Parašilovac).

PREDSJEDNIK:

Ivica Podboj