Održana sjednica Vijeća Mjesnog odbora Tončekovac

U utorak, 14. siječnja 2014. godine, Vijeće Mjesnog odbora Tončekovac u prostorijama velike Gradske vijećnice, održalo je izvještajnu sjednicu kojoj je nazočio i gradonačelnik Josip Nemec. Od 9 članova Vijeća, sjednici je prisustvovalo 6 članova. Predsjednik Mjesnog odbora, Željko Kašić, podnio je izvješće o radu za prošlu godinu te su jednoglasno usvojeni Izvješće o radu i Financijski plan za 2013. godinu. Članovi Vijeća jednoglasno su usvojili i Plan rada i Financijski plan za 2014. godinu te su raspravljali o aktivnostima koje će se provoditi u tekućoj godini.

 

Po završetku sjednice, gradonačelnik se zahvalio Mjesnom odboru Tončekovac na dobroj suradnji i aktivnostima te je izrazio nadu da će i dalje nastaviti s dobrim radom i mnoštvom aktivnosti. (T. Petrović)