Održana 7. Skupština Radio Orahovice

U srijedu, 22. siječnja 2014. godine, u prostorijama Gradske uprave, održana je Skupština Radio Orahovice, pod predsjedanjem Stjepana Dujmića. Članovi Skupštine jednoglasno su usvojili Financijsko izvješće za 2013, kao i Izvješće o radu Društva i Plan prihoda za 2014. godinu.

Direktorica Radio Orahovice, Anita Zavada, istaknula je da je u 2013. godini u odnosu na 2012. ostvareno 47 808,00 kn više prihoda, prihodi od usluga, čestitki, reklama i oglasa veći su za 42 360,00 kn, a prihodi od Fonda za poticanje pluralizma veći su za 54 890 kn u odnosu na 2012. godinu. Iako je Radio Orahovica prošlu godinu završila s gubitkom od -13 000 kn, gradonačelnik je istaknuo da je pozitivan napredak u poslovanju u odnosu na prijašnje godine te da je zaslugom direktorice, Radio Orahovica na pravom putu. Sve pohvale za ostvarene rezultate imali su i ostali članovi Društva.

Jedna od točaka dnevnog reda Skupštine Radio Orahovice bio je i zahtjev SDP – a i HNS –a za korištenje medijskog prostora, kako bi prezentirali aktivnosti oporbe, pozivajući se na činjenicu da je takva radio emisija postojala, ali je neopravdano ukinuta. Članovi Skupštine nisu udovoljili ovom zahtjevu, jer ne samo da smatraju da Radio Orahovica nije „politička tribina“, nego i zbog toga što niti jedna politička stranka nema svoju emisiju, što prema Zakonu o elektroničkim medijima, članak 30., nije ni dopušteno, osim u vrijeme izbora. Naime, takva radio emisija je postojala, ali su je SDP, HNS i koalicijski partneri, kada su bili na vlasti, ukinuli. Na koncu je dogovoreno da će se Općina Zdenci i Grad Orahovica naknadno dogovoriti o izlasku Zdenaca iz Društva i kupovini udjela Općine Zdenci. (T. Petrović)