Odluka o imenovanju Organizacijskog odbora za održavanje 19. Međunarodnog sajma SLAVIN

Na temelju Statuta grada Orahovice članka 46. stavka 1. točke 7. i 18. ( „Službeni glasnik grada Orahovice“, br. 1/2013.) gradonačelnik grada Orahovice donosi

 

ODLUKU

o imenovanju Organizacijskog odbora za održavanje 19. Međunarodnog sajma SLAVIN

I

Ovom Odlukom imenuje se Organizacijski odbor za organizaciju 19. Međunarodnog sajma SLAVIN (u daljnjem tekstu: Organizacijski odbor)

 

II

Organizacijski odbor imenuje se u sljedećem sastavu:

 

 

–          predsjednik Organizacijskog odbora

JOSIP NEMEC, gradonačelnik grada Orahovice

 

–          dopredsjednik Organizacijskog odbora

DARKO ŽUŽAK, zamjenik gradonačelnika grada Orahovice

 

–          članovi

  1. SANJA BOŠNJAK, zamjenica župana Virovitičko – podravske županije i TUGOMIR MAJDAK, pročelnik Upravnog odjela za zajedničke politike i fondove EU kao zamjena
  2. MILAN VANĐURA, direktor HGK – ŽK Virovitica
  3. BOŽIDAR JEREMIĆ, tajnik HOK – OK Virovitičko – podravske županije
  4. VLADO ČONDIĆ GALINČIĆ, direktor PP Orahovica
  5. SVJETLANA MANDIĆ, upravitelj Slavonija OZ
  6. NATALIJA HAVIDIĆ, ravnateljica VIDRA – Agencija za regionalni razvoj VPŽ i SVEN JESENKOVIĆ, stručni suradnik za gospodarski razvoj i EU projekte kao zamjena
  7. MIROSLAV IVANKOVIĆ, dipl. ing. preh. tehnologije Feravino d.o.o.
  8. BLAŽENKA MOZER, viši stručni savjetnik HZZ Savjetodavna služba
  9. KARL ŠAFER, predsjednik Udruženja obrtnika Orahovica

10.  JOSIP TOKIĆ, voditelj voćarstva i vinogradarstva PP Orahovica

11.  ANITA ZAVADA, Radio Orahovica

 

–          tajnica

TAMARA PETROVIĆ, tajnica

 

III

Zadaća Organizacijskog odbora je osigurati organizacijske i financijske pretpostavke za uspješnu organizaciju 19. Međunarodnog sajma Slavin. Organizacijski odbor predlaže potrebne pripreme koje će provesti Izvršni odbor imenovan od strane Odbora za kulturno – turističke manifestacije.

 

 

 

 

IV

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ Grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 334 – 01/13 – 01/21

URBR: 2189/12 – 01/13 – 01 – 22

Orahovica, 10. prosinca 2013.

GRADONAČELNIK

Josip Nemec