Gradonačelnik održao sastanak sa načelnicima općina i Policijske uprave Virovitičko – podravske

Na inicijativu načelnika Policijske uprave Virovitičko – podravske, Mirka Kostelca, održan je u četvrtak, 30. siječnja 2014. godine, sastanak kojem su nazočili Mato Damjan, načelnik općine Crnac, Mirko Mališ, načelnik općine Čačinci, Tomislav Durmić, načelnik općine Zdenci, Miroslav Babić, vršitelj dužnosti načelnika Policijske postaje Orahovica, Mirko Kostelac, načelnik Policijske uprave Virovitičko – podravske i gradonačelnik Josip Nemec. Tema sastanka bilo je predstavljanje novog ustroja i organizacije rada u Policijskoj postaji Orahovica i davanje izravnih informacija čelnicima. Naime, Odlukom ministra unutarnjih poslova u pojedinim policijskim postajama na području RH od 1. siječnja 2014. godine pokrenut je Pilot projekt novi ustroj i organizacija rada u policijskim postajama III. kategorije, u koje spadaju policijske postaje Orahovica, Slatina i Pitomača.

Takav projekt provodio se i prošle godine u 4 policijske postaje, a ove godine ovim pilot projektom biti će obuhvaćeno 107 postaja u RH. Cilj projekta je povećati učinkovitost i ekonomsku isplativost te poboljšati prisutnost, prevenciju i uslugu građanima.

S novim ustrojem i organizacijom rada građani neće biti zakinuti jer će šalterski dio raditi kao i do sada. Do promjene dolazi u operativnom dijelu gdje će nakon 16 sati šef smjene, odnosno vođa operativne grupe, sa svojim djelatnicima raditi na terenu u trenucima kada nema opravdanog razloga da bude u policijskoj postaji, a po potrebi će se vraćati u postaju. Primjena ovog projekta u Orahovici počet će u ponedjeljak, 3. veljače 2014. godine.

Gradonačelnik je Miroslavu Babiću, vršitelju dužnosti načelnika Policijske postaje Orahovica i Mirku Kostelcu, načelniku Policijske uprave Virovitičko – podravske zahvalio na informacijama, istaknuvši da je najvažnije da građani ne budu oštećeni te je, kao i svi načelnici općina, dao svoju podršku pilot projektu. (T. Petrović)