Dogovor ili sud?

U petak, 10. siječnja 2014. godine, u prostorijama komunalnog poduzeća Papuk d.o.o. održana je 51. sjednica Skupštine Društva Papuk d.o.o, pod predsjedanjem predsjednika Skupštine Josipa Nemeca. Nakon otvaranja Skupštine i utvrđivanja nazočnosti članova Društva, članovi Skupštine raspravljali su o usklađivanju predmeta poslovanja sa člankom 202. Zakona o vodama te o podjeli Društva.

 

Kada je riječ o poduzeću Papuk d.o.o., glavna, ako ne i jedina pitanja koja se u ovom trenutku postavljaju su: što i kako dalje? Kao što je poznato, prijašnji prijedlog o podjeli Društva po modelu odvajanje s preuzimanjem, Općinska vijeća Čačinaca i Zdenaca nisu prihvatila. Zbog neusklađenosti sa zakonskim odredbama, u 2014. godini Orahovica, Čačinci, Zdenci i Crnac neće biti uvršteni u plan sufinanciranja hrvatskih voda. Zbog zakonske obveze izdvajanja djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, članovi Društva ponovno su se sastali kako bi pokušali pronaći zadovoljavajuće rješenje, no ni nakon dvosatne rasprave članovi skupštine nisu postigli dogovor. Točka prijepora je podjela imovine. U svrhu pronalaska rješenja, predsjednik Skupštine, Josip Nemec, predložio je tri mogućnosti: dokapitalizacija pa osnivanje novog poduzeća, dokapitalizacija pa raspodjela ili da općinska vijeća na svojim sjednicama još jednom razmotre odluku o modelu razdvajanje sa preuzimanjem. Ukoliko se do 31. ožujka 2014. godine ne provede podjela Društva, postupak podjele krenut će ispočetka, što znači da će se morati raditi nova bilanca i plan podjele ili će u konačnici sud odlučivati o raspodjeli imovine. Nepostizanje dogovora poduzeće Papuk d.o.o. može dovesti u lošu situaciju, jer nema dogovora oko podjele troškova postupka. Napomenimo samo da solemizacija po ugovoru stoji oko 15.000,00 kn, a sastavljanje ugovora oko 100.000,00 kn.

„Pozvali smo još jednom članove Skupštine da sjednemo zajedno i zajedničkim prijedlozima pokušamo iznaći rješenje. Naša dužnost je da zaštitimo svoje jedinice lokalne samouprave i iz tog razloga se nadam da ćemo dogovorom riješiti ovaj problem“ – rekao je predsjednik Skupštine Josip Nemec.  (T. Petrović)