Projekt Grada Orahovice ušao u uži izbor za dodjelu sredstava iz Javnog poziva za razvoj turizma

Od Ministarstva turizma Grad Orahovica dobio je najljepšu čestitku za ovogodišnje blagdane. Povjerenstvo za odabir projekata i dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa „Fond za razvoj turizma“ u 2013. godini odabralo je projekt Grada Orahovice „Turističko – rekreacijski centar – Jezero – Hercegovac – Ružica grad u uži izbor za dodjelu sredstava iz predmetnog Javnog poziva.

Grad Orahovica predložio je dva projekta, dvije etape izgradnje turističke infrastrukture, koje su dio regionalnog projekta Turističko – rekreacijski centar „Jezero – Hercegovac – Ružica grad“: II. etapa – Aqua park (uređenje vodene površine i plaže na kupalištu jezera), V. etapa – Skijaška staza sa žičarom (izgradnja staze, žičare i sustava za umjetni snijeg) i Prateći izletnički sadržaji u rekreacijskoj šumi Parka prirode, kao dodatna turistička infrastruktura u funkciji svih etapa izgradnje. Planirani zahvati usklađeni su sa strateškim dokumentima, ugrađeni su u Detaljni plan uređenja i Studiju utjecaja na okoliš.

Predmet prijave je izrada kompletne tehničke dokumentacije za ishođenje dozvole glavnog projekta i dokumentacije za gradnju. Vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosi 895.000,00 kn, a procjena realizacije projekta iznosi 35.288.320,00 kn. Ukoliko projekt prođe, Ministarstvo turizma financirat će izradu projektne dokumentacije sa iznosom od 715.000,00 kn, što je udio u ukupnim troškovima izrade dokumentacije za predložene projekte do 80%, a preostali udio osiguran je u Proračunu grada Orahovice.

Nadamo se da će Povjerenstvo za odabir projekata i dodjelu bespovratnih sredstava prepoznati potencijal za konkurentan, aktivan i održiv turistički proizvod kontinentalnog područja, u iznimnom prirodnom i kulturnom okruženju Parka prirode Papuk. (T. Petrović)