Održana 4. sjednica Upravnog odbora LAG – a Papuk

U subotu 21. prosinca 2013. godine, u prostorijama gradske uprave održana je 4. sjednica Upravnog odbora LAG – a Papuk, pod predsjedanjem predsjednika LAG – a Josipa Nemeca. Točke dnevnog reda uključivale su informiranje članova Upravnog odbora o dosadašnjim aktivnostima LAG – a, donošenje Odluke o zapošljavanju tajnika LAG – a te donošenje Odluke o prijemu novih članova u LAG.

Voditelj LAG – a Papuk, Saša Rister, članove Upravnog odbora upoznao je s aktivnostima LAG – a. Od posljednje sjednice Upravnog odbora, LAG je sudjelovao na nekoliko seminara i radionica, započelo se s uređenjem budućih prostorija LAG – a, dogovorena je izrada web stranica LAG – a te se priprema izrada brošure LAG – a. Voditelj LAG – a predložio je da se u sklopu sajma Slavin održi 1. Forum LAG – ova u RH, na kojima bi prisustvovali predstavnici LAG – ova iz BiH, Srbije i Mađarske. Predsjednik LAG – a, Josip Nemec, istaknuo je da je potrebno oformiti LAG tako da bude savjetodavno tijelo koje će pomoći jedinicama lokalne samouprave, jer je cilj povući što više sredstava u našu sredinu. Predsjednik je još jednom podsjetio da je potrebno ozbiljnije shvatiti ulogu LAG – a, istaknuvši da pruženu priliku treba iskoristiti.

Na sjednici je donesena Odluka o zapošljavanju tajnika LAG – a, Maria Marolina, mag. iur. i projektni manager, na probni rad od 6 mjeseci. Odluka o prijemu novih članova u LAG nije donesena jer su članovi Upravnog odbora zaključili da je, prije primanja novih članova, potrebno odrediti parametre o prijemu novih članova. (T. Petrović)