Održana 3. Skupština LAG – a „PAPUK“

U ponedjeljak, 30. prosinca 2013. godine, u velikoj Gradskoj vijećnici, održana je 3. Skupština LAG – a Papuk pod predsjedanjem Josipa Nemeca, predsjednika Skupštine LAG – a. Od ukupno 24 člana, Skupštini je nazočilo 13 članova.

Predsjednik Skupštine, Josip Nemec, pozdravio je sve prisutne, istaknuvši da se LAG – u neozbiljno pristupa, o čemu govori i broj prisutnih članova Skupštine. Nakon usvajanja izvješća o radu i financijskog izvješća za 2012. godinu, donesena je odluka o izmjeni sjedišta LAG – a. Naime, LAG je do sada bio smješten u prostorijama Gradske uprave, no zbog neadekvatnih uvjeta za rad te kako bi ga se stavilo u funkciju, prostorije LAG – a izmještene su u novi prostor koji je omogućio Grad Orahovica u Ulici kralja Zvonimira 29. Članovi Skupštine odlučili su i o pristupanju LAG – a u članstvo LEADER mreže i Mreže za ruralni razvoj, krovne udruge vezane za LAG – ove, a koje imaju za cilj promicanje LAG – ova i informiranje članova o natječajnim mogućnostima.

S obzirom na broj stanovnika, sve jedinice lokalne samouprave plaćati će članarinu u iznosu od 16 kn po stanovniku kako bi se osigurala sredstva za funkcioniranje LAG – a. Prema popisu stanovnika od 2011. godine, prijavljeno je 11 466 stanovnika na području LAG – a Papuk. Grad Orahovica će na svojih 5 304 stanovnika plaćati 7 000 kn članarine mjesečno, Općina Čačinci ima 2802 stanovnika te će plaćati 3 667 kn članarine, Općina Zdenci će na 1 904 stanovnika plaćati 2 500 kn, a Općina Crnac, koja ima 1456 stanovnika, plaćat će članarinu u iznosu od 1 917kn. Određena je članarina i za ostale članove LAG – a. Tako će velika poduzeća plaćati članarinu u iznosu od 100 kn, 80 kn plaćat će srednja poduzeća, a mala će plaćati 60 kn. Iznos članarine za OPG iznositi će 20 kn, a za udruge 10 kn. Od 24. prosinca u LAG – u Papuk zaposlen je tajnik LAG – a, Mario Marolin, mag. iur., projekt manager sa certifikatom za javnu nabavu, koji će u suradnji sa voditeljem LAG – a, Sašom Risterom, osiguravati protok informacija i transfer znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice . Članovi Skupštine jednoglasno su usvojili Plan rada za 2014. godinu i Financijski plan za 2014. godinu. (T. Petrović)