O B A V I J E S T ministrastva financija

O B A V I J E S T

O MOGUĆNOSTIMA PRODAJE TROŠARINSKIH PROIZVODA

NA TRŽNICAMA I MJESTIMA NA KOJIMA SE MOŽE PRIGODNO TRGOVATI

(alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine, energenti, te kava i bezalkoholna pića)

 • DOPUŠTENA je prodaja trošarinskih proizvoda u prodavaonicama-prodajnim objektima smještenim na prostoru tržnice koji ispunjavaju propisane minimalno-tehničke uvjete i izdaju račun u smislu posebnih propisa

 • DOPUŠTENA je prigodna prodaja alkohola i alkoholnih pića te kave i bezalkoholnih pića na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine i na mjestima na kojima se može prigodno trgovati (sajmovi, izložbe, priredbe i slično), uz odluku propisanu posebnim propisima te pisanu suglasnost nadležnog carinskog ureda prema mjestu prodaje

 • NEZAKONITA je i KAŽNJIVA prodaja trošarinskih proizvoda na štandovima, klupama i drugim otvorenim prostorima u tržnicama i neposredno oko tržnica te se na trošarinske proizvode koji su predmet nezakonitog postupanja OBRAČUNVA i NAPLAĆUJE TROŠARINA

 • ODUZIMAJU se trošarinski proizvodi koji se zateknu u nezakonitoj prodaji u tržnicama i neposredno oko tržnica te na mjestima gdje se može prigodno trgovati

 • OBVEZA je fizičkih i pravnih osobe koje upravljaju poslovanjem tržnica da osiguraju da se na tržnicama poštuju odredbe Zakona o trošarinama, odnosno da onemoguće nezakonitu prodaju trošarinskih proizvoda

 • Za nepoštivanje zakonskih odredbi propisana je novčana kazna za fizičku osobu u iznosu od 5.000,00 do 100.000,00 kuna

 • Novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 100.000,00 kuna propisana je i za pravne osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi te fizičke osobe koje upravljaju poslovanjem tržnica i/ili koje organiziraju prigodno trgovanje, te za odgovornu osobu u nadležnom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ako omoguće nezakonitu prodaju trošarinskih proizvoda u tržnicama, odnosno na mjestima na kojima se može prigodno trgovati

Propisi:

 • Zakon o trošarinama (NN, br. 22/2013, 32/2013 i 81/2013)
 • Pravilnik o trošarinama (NN, br. 64/2013)
 • Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (NN, br. 72/2013)
 • Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (NN, br. 90/2013 i 111/2013)

MINISTARSTVO FINANCIJA

CARINSKA UPRAVA