Nema dogovora oko podjele trgovačkog društva Papuk d.o.o.

U srijedu, 18. prosinca 2013. godine, održana je 50. sjednica Skupštine Društva Papuk d.o.o. pod predsjedanjem predsjednika Skupštine i gradonačelnika Josipa Nemeca. Sjednici su prisustvovali članovi Skupštine: načelnik Općine Crnac, Mato Damjan, načelnik Općine Zdenci, Tomislav Durmić, načelnik Općine Čačnci, Mirko Mališ te javni biljenik, Antun Novačić i revizor Mrko Lukač.

Prema Zakonu o vodama, koji je stupio na snagu 18. svibnja 2013. godine, „javni isporučitelj vodnih usluga ne može obavljati druge djelatnosti osim javne vodoopskrbe i javne odvodnje“, te je bilo neophodno uskladiti predmet poslovanja i pravni status trgovačkog društva Papuk d.o.o. sa zakonskim odredbama. Podjela Društva trebala je biti provedena po modelu odvajanja s preuzimanjem između Papuk d.o.o. i Papuk plin d.o.o. te Papuk d.o.o. i Ružica grad d.o.o., a krajni rok za podjelu je 31. prosinca 2013. godine. Grad Orahovica, Općina Čačinci, Općina Zdenci i Općina Crnac podjelom po modelu odvajanja s preuzimanjem dobile bi udjele u društvima preuzimateljima u istom omjeru kao što su im pripadali u društvu koje se dijeli.

 

Sa ovakvim modelom podjele Društva, na svim dosadašnjim sjednicama, svi imatelji udjela u društvu koje se dijeli bili su suglasni. No, na 50. sjednici  Skupštine Društva, na kojoj je trebala biti donesena Odluka o odobrenju Ugovora o podjeli i preuzimanju trgovačkog društva Papuk d.o.o., načelnik općine Zdenci i načelnik općine Čačinci, u ime svojih Općinskih vijeća koja su jednoglasno donijela odluku, izrazili su protivljenje predloženoj podjeli Društva. Iako su Gradsko vijeće grada Orahovice i Općinsko vijeće općine Crnac jednoglasno prihvatili ovakav oblik podjele, s obzirom da nema potrebne većine, podjela društva ne može se provesti. Posljedice neusklađivanja sa zakonskim odredbama snosit će sve četiri jedinice lokalne samouprave. Naime, zbog neusklađenosti, u 2014. godini Orahovica, Zdenci, Čačinci i Crnac neće biti uvršteni u plan sufinanciranja Hrvatskih voda, što će rezultirati zaustavljanjem dvije velike investicije: kanalizacija u Zdencima i vodovod u Crncu.

Predsjednik Skupšine Društva, Josip Nemec, istaknuo je da je ova odluka štetna za sve, ali je članove Skupštine pozvao da osmisle novi način podjele kako bi se što prije započeli pregovori oko nove podjele.

U idućoj godini postupak podjele Društva krenut će ispočetka. Napomenimo samo da je time u „vjetar bačeno“ 80 000,00 kn koji su utrošeni u provođenje postupka odvajanja koji nije uspio. (T. Petrović)

{gallery}SlikeGodina2013/PapukSkupstina12{/gallery}