Poslovne zone

Na području grada Orahovice postoje dvije poslovne zone. Prva poslovna zona već je popunjena i u njoj rade poduzeća:

 • Keramika Modus d.o.o. – proizvodnja keramičkih pločica
 • Čelik remont – obrada željeza i čelika
 • Pan parket d.o.o. – proizvodnja laminata
 • Radlovac d.o.o. – proizvodnja tehničkog kamena i trgovački centar
 • Phoenix d.o.o. – proizvodnja gotovih proizvoda od metala
 • Ciprijanović d.o.o. – proizvodi od drveta
 • Europak – proizvodnja gajbi za jabuke
 • Zidar Jurić
 • Holwik d.o.o.
 • Pilana Alnus
 • Gravia asfaltna baza