Obavljen tehnički pregled rekonstruiranog uličnog plinovoda u Ulici B. Jaklića

Povjerenstvo za tehnički pregled osnovano zaključkom Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko – podravske županije, sastalo se u petak, 29. studenog 2013. godine u prostorijama Papuka d.o.o., radi tehničkog pregleda rekonstruiranog uličnog plinovoda u Ulici Branka Jaklića. Ukupna vrijednost radova na rekonstrukciji prema ugovoru o gradnji iznosi 286.563,92 kuna. Investitor je Papuk d.o.o., a izvođač radova bio je Ružica grad d.o.o.

Nakon pregleda priložene dokumentacije i izvedenih radova, povjerenstvo nije imalo većih primjedbi, osim da je potrebno dostaviti građevinski dnevnik te da je investitor obavezan sklopiti ugovor o osnivanju prava služnosti  sa Županijskom upravom za ceste. Na temelju iznesenog, povjerenstvo za tehnički pregled predlaže Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša VPŽ da za rekonstruirani ulični plinovod u Ulici B. Jaklića izda uporabnu dozvolu nakon otklanjanja navedenih nedostataka. Za izdavanje uporabne dozvole potrebno je i pozitivno mišljenje predstavnika Hrvatskih cesta ispostava Bjelovar ili po isteku 8 dana od dana tehničkog pregleda ukoliko se isti ne očituje. (T. Petrović)