Klima

Klimatske osobine prostora grada Orahovice mogu se okarakterizirati kao klima kontinentalnog tipa. Jeseni su u pravilu toplije od proljeća. Proljeća se odlikuju naglim porastom temperature i prijelazom u ljeto iz relativno oštre zime pa je razdoblje proljeća kratko. Pretežno brdski prostor uvjetovao je homogenost klimatskih osobina i to uglavnom makroklimatskih, na što su male reljefne razlike imale najveći utjecaj.

Cijelo područje grada Orahovice pripada kontinentalnom režimu oborina s maksimalnom količinom oborina u lipnju, dok se sporedni maksimum pojavljuje u listopadu i studenom. Za sjeverozapadne predjele karakteristična je pojava izrazito jakih kiša u pljuskovima u mjesecima svibnju i lipnju. Najmanja mjesečna količina oborina je u ožujku. Općenito se može reći da u proljeće i jesen padne uglavnom ista količina oborina koja je neznatno veća od zimske. Količina oborina ovisi o konfiguraciji terena i nadmorskoj visini. Glavni maksimum broja dana s oborinom pada u mjesec svibanj i lipanj te studeni i prosinac.

Broj dana s padanjem snijega kao i snježni pokrivač ovise o nadmorskoj visini. U predjelima iznad 500 m nadmorske visine može se očekivati tijekom godine 40 – 50 dana s padanjem snijega. U nižim predjelima taj broj je manji i u višegodišnjem srednjaku iznosi 20 – 30 dana. Maksimalna visina snježnog pokrivača na ovom području iznosi 38 – 80 cm.

Prema podacima meteoroloških stanica, na ovom području pušu i dominantni su vjetrovi južnog i jugozapadnog smjera. Ukupni godišnji broj dana s jakim vjetrovima je svega 0,4%, što je gotovo beznačajno, a ako se pojavljuju onda je to u ljetnim mjesecima. Olujni vjetrovi na ovom području su rijetki.