Ministarstvo kulture odobrilo 80 000,00 kn za program zaštite kulturnog dobra Ružice grada

images

Nakon razmatranja velikog broja pristiglih zahtjeva, izvršene procjene prioriteta i potreba te u skladu sa financijskim mogućnostima Ministarstva kulture, prijedlog programa Grada Orahovice „Orahovica, Ružica grad“ uvršten je u „ Program financiranja zaštite kulturnih dobara za 2013. godinu“.

Ministarstvo će financirati radove u vrijednosti 80 000,00 kn,

a Grad će u 2013. godini osigurati dodatna sredstva za radove sanacije i rekonstrukcije Ružica grada. Program zaštite za koji Ministarstvo kulture osigurava sredstva treba biti završen do 15. studenog 2013. godine. Dokaz je to opravdanosti nastojanja da srednjovjekovna tvrđava Ružica grad zajedno sa izletištem Orah postane jedinstveno kulturno – turistička destinacija.

Prvi zaštitni radovi na obnovi Ružica grada započeli su 1966. godine od strane Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Osijeku, a posljednji su izvedeni 1989. godine. Radilo se o raščišćavanju ruševina, podzidavanju i učvršćivanju otkopanih zidova. Obavljena je konzervacija i djelomična rekonstrukcija zidova, kontrafora i bedema u zatečenom slogu. Provedena arheološka istraživanja i bogatstvo nalaza doveli su do važnih podataka i spoznaja o izgledu i funkcioniranju utvrde te životu njezinih stanovnika. Obilan arheološki materijal s Ružice grada obuhvaća kasnogotičku i renesansnu arhitektonsku kamenu plastiku, predmete od metala, keramike, kosti, stakla i pećnjake.Posebno su značajni ostaci keramičkih pećnjaka iz kojih su zidane kaljeve peći koje predstavljaju krasan primjerak vrhunskih radova umjetničkog obrta kasne gotike i renesanse na ovom prostorima, a svjedoče o bogatstvu, trgovini, modi i trendovima u umjetnosti i obrtu na području Slavonije.

Ružica grad jedan je od najvećih srednjovjekovnih fortifikacijskih kompleksa u Hrvatskoj, najbolje je znanstveno istražen, valoriziran i prezentiran spomenik kulture najviše kategorije na ovom prostoru.Ovo bogato povijesno naslijeđe potrebno je sačuvati, ne samo za nas, nego i za buduće naraštaje.

T. Petrović