Grad Orahovica na Rose Festivalu u Villanju

U sklopu projekta Mađarsko – hrvatske vinske priče, Grad Orahovica kao nositelj projekta i njegov glavni korisnik, primio je poziv za sudjelovanje na Rose Festivalu u Villanju, dvodnevnom ocjenjivanju vina i konferenciji u organizaciji Gradske Samouprave Grada Vilanja koje će se održati 19. srpnja 2013.godine. Projekt Mađarsko – hrvatske vinske priče sufinancira Europska unija u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska. Organizatori Rose Festivala su za cilj postavili organizaciju tradicionalnog ocjenjivanja vina kako bi pomogli potrošačima u dobivanju informacija, dali autentičnu sliku vinarima o kvaliteti prijavljenih vina, pružili stručnu pomoć za razvoj proizvoda te kako bi pomogli u razvoju sklapanja prekogranične suradnje vinara.

Ocjenjivanju vina prethoditi će prezentacija strojeva koji se koriste u vinarstvu kao i stručna konferencija na kojoj će se predstaviti vinske ceste regije. Rose Festivalu prisustvovat će predstavnici Grada, KUD Crkvari i Udruga vinogradara i voćara Orahovice. (T. Petrović)