Svečana otvorenja dana: 17. svibnja 2013, PETAK, prije podne (12-14 sati)

1. ŠETNICA, TRG PLEMENITIH MIHALOVIĆA, Orahovica, 12:00

U petak 17. svibnja 2013, u 12:00 sati, održati će se svečano otvaranje novouređene šetnice na Trgu pl. Mihalovića. Radove je izvelo komunalno poduzeće PAPUK d.o.o: od izgradnje nogostupa na potezu od kolnog ulaza u zgradu suda do križanja Trga pl. Mihalovića sa ulicom Franje Gavrančića, do opremanja komunalnom opremom: klupama i koševima za smeće. Investitor je Grad Orahovica, a vrijednost izvedenih radova i opremanja je 63.108,31 kn.

 

2. MOST U ULICI MATIJE GUPCA, Orahovica, 12:15

U petak 17. svibnja 2013, u 12 sati i 15 minuta, održati će se svečano puštanje u promet pješačkog mosta na rijeci Vučici, u ulici Matije Gupca. U skladu s budućim planovima rekonstrukcije ove ulice: da bi se sa što manje zahvata dobila potrebna širina kolne površine, pješački most je preseljen sa prijašnje lokacije ispred Bad Company-a na ovu današnju, uz potpunu obnovu i novu ogradu mosta po uzoru na postojeći u centru. Grad je u ovu investiciju ukupno uložio  105.530,73 kn, a radove su izvele domaće tvrtke: DAFIT d.o.o. i ČELIK REMONT.

 

3. SANACIJA ULICE KNEZA DOMAGOJA, Orahovica, 12:40

U petak 17. svibnja 2013, u 12:40, svečano će biti otvorena novouređena Ulica kneza Domagoja u Orahovici. Nakon silnih lokalnih popravaka ceste poslije intervencija na podzemnoj komunalnoj infrastrukturi, te nakon zahvata postavljanja javne rasvjete, ulica je dobila zaslužen urban izgled. Izvršena je mjestimična zamjena kamenog tampona, kompletan kolnik u širini 3 m presvučen je novim asfaltnim zastorom, uređene su bankine. Radove je izvela tvrtka GRAVIA d.o.o. iz Osijeka, Investitor je Grad Orahovica, a ukupno uložena sredstva u obnovu ceste je 48.120,00 kn.

4. SANACIJA ODVOJKA STJEPANA RADIĆA, Donja Pištana, 13:15

U petak 17. svibnja 2013, u 13:15 sati, u ulici Odvojak Stjepana Radić u Donjoj Pištani, svečano će biti puštena u promet sanirana prometnica. Uz zamjenu kolničke konstrukcije dotrajale ceste, kompletan prometni trak presvučen je asfaltom, uređene su bankine, kolni ulazi i odvodni oborinski kanal. Investitor je Grad Orahovica, radove je izvela osječka tvrtka GRAVIA d.o.o, a vrijednost ove investicije iznosi 155.724,75 kn.

(I.S.)