Saziv izborne skupštine Zajednice sportskih udruga grada Orahovice za dan 12. veljače 2013.

SPORTSKIM UDRUGAMA

NA  PODRUČJU GRADA ORAHOVICE

– S V I M A –

Na temelju članka 26. Statuta Zajednice sportskih udruga grada Orahovice,  od 04. travnja 2006. godine,

 

S A Z I V A M

Izbornu skupštinu Zajednice sportskih udruga grada Orahovice za dan 12. veljače 2013. godine (utorak) s početkom u 18,00 sati u Velikoj gradskoj vijećnici (središnji gradski park)

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D:

 

1. Otvaranje sjednice  Skupštine Zajednice sportskih udruga i izbor radnih tijela:

a)  Imenovanje radnog predsjedništva (predsjednika i dva člana),

b)  Imenovanje zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika,

c)  Imenovanje Verifikacijske komisije (predsjednika i dva člana),

d)  Imenovanje Povjerenstva za izbor i imenovanje,

2. Izvješće o radu sportske udruge za 2012. godinu i rasprava o izvješću,

3. Razrješenje od dužnosti dosadašnjih predsjednika i dopredsjednika Izvršnog i Nadzornog

odbora,

4. Izbor i imenovanje:

a)  Predsjednika i dopredsjednika,

b)  Izvršnog odbora,

c)  Nadzornog odbora,

5. Izvješće Verifikacijske komisije o izborima i imenovanjima,

6. Donošenje Odluke o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje Zajednice,

7. Pozdravna riječ gostiju,

8. Različito.

 

Svaki klub delegira 2 delegata koji moraju imati vjerodajnicu.

Predsjednik Udruge:

Stjepan Dujmić