Profil naručitelja

Naziv:

Grad Orahovica

Adresa: Orahovica, Franje Gavrančića 6
MB: 2726459
OIB: 99870159112
Žiro račun: 2500009-1830700005
Telefon: 033/673-351
e-mail: grad.orahovica@inet.hr