Geodetska izmjera na lokalitetu Ružica grada

Nakon uspješno provedenih radova krčenja i čišćenja terena od strane tvrtke RUŽICE GRADA d.o.o,  djelatnici VEKTRE d.o.o. iz Varaždina, započeli su geodetsku izmjeru jedne od najvećih srednjovjekovnih fortifikacijskih utvrda u Hrvatskoj. U sklopu provedbe ovogodišnjeg projekta kojeg sufinancira Ministarstvo kulture, biti će snimljeno 3.000 od ukupnih 8.000 m2 površine lokaliteta Ružice grada. U tijeku je 3D lasersko skeniranje i fotografiranje vanjskih i unutarnjih zidova kalibriranim fotoaparatom, kako bi se prikupili podaci za izradu elaborata geodetske izmjere i ortofoto pročelja, i jedinstvenog georeferenciranog 3D modela u obliku oblaka točaka. 

Nakon završetka radova u 2013. godini, kompletirati će se dokumentacija zatečenog stanja ovog opsežnog arheološkog lokaliteta, što uključuje i izradu arhitektonskog snimka, a sve zajedno biti će kvalitetna podloga za nastavak  konzervatorsko arheoloških istraživanja. (I.S.)

{gallery}pancho/GeodetskaIzmjera-10-2012{/gallery}