Saziv 69. Sjednice odbora za kulturno-turističke manifestacije

ČLANOVIMA ODBORA  ZA KULTURNO- TURISTIČKE MANIFESTACIJE GRADA ORAHOVICE

Josip Nemec, Stjepan Dujmić, Vlado Grgić, Zvonko Nađ, Slavko Hečimović, Stanko Jović, Josip Kribl, Darko Žužak, Tonino Rađenović, Zlatica Kurbegović, Željko Kiš, Davor Solić, Ivica Inhof, Antun Petrušić, Saša Rister, Zoran Stošić, Tomislav Pančić, IrelaStrabić, Kristina Vasić, Nataša Martinčević

S A Z I V A M

69. sjednicu Odbora za kulturno- turističke manifestacije, koja će

 

se održati dana ___08. 05. 2012.u Maloj gradskoj

Vijećnici grada Orahovice, Franje Gavrančića 6, s početkom u 18,00__sati

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D:

1. Usvajanje zapisnika sa 68. sjednice Odbora za kulturno- turističke manifestacije,

2. Rasprava i zaključci o Danu grada

3. Priprema i organizacija za manifestaciju „Orahovačko proljeće“:

a)      rasprava i odluke o pristiglim ponudama glazbenika

b)      rasprava i odluke o sponzorstvu

c)      rasprava i odluke o pristiglim ponudama Udruga

d)     rasprava i odlike o KUD-ovima

4. Pripreme za manifestaciju „Otvaranje turističke sezone“na turističkom kompleksu “ORAH”

5. Različito

 

 

S poštovanjem,

Molim Vas da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost najavite na telefon 673-351.

 

PREDSJEDNIK ODBORA ZA

KULTURNO- TURISTIČKE MANIFESTACIJE

GRADA ORAHOVICE

Josip  Nemec

PDF verzija