Zaključak o dodjeli sredstava Udruzi umirovljenika Orahovica

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

ZAKLJUČAK

o dodjeli sredstava Udruzi umirovljenika Orahovica

za sudjelovanje u programu „Otvorenje turističke sezone 2011.“

I

Udruzi umirovljenika Orahovica, za sudjelovanje u programu manifestacije „Otvorenje turističke sezone 2011.“, 26. lipnja 2011., odobrava se novčana pomoć u iznosu od 476,00 kuna.

 

 

II

 

Iznos iz točke I. ovog Zaključka izdvaja se iz Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu, Razdjel 001, Glava 10, Glavni program B10, Program P1018, Aktivnost A101801, Pozicija R222, Konto 32999- Otvorenje turističke sezone.

 

 

III

Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

Klasa: 334-01/11-01/05

Urbroj: 2189/12-01/01-11-31

Orahovica, 03. lipanj 2011.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

Cijeli dokument pogledajte ovdje